pbt2

1 Item

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi hangi ülkelerde geçerli 14

by Inês Batina

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İnsan Hakları Derneği (4) Gönderilen kayıtların içerik bakımından istenen yayın olmaması veya kayıtlarda tahrifat, çıkarma, silme gibi işlemler yapılması hâlinde, özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların sorumlu müdürü beşbin günden onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. (3) Hisse devri, şirket devri ve birleşme işlemleri sonucunda oluşacak şirket yapısında bu Kanunda öngörülen hususlara […]